• BBC Radio Cymru
12 episodes
Trafodaethau bywiog am yr hyn mae’n ei olygu i fod yn aelod o gymuned LHDTC+ yng Nghymru, yng nghwmni Iestyn Wyn a Meilir Rhys Williams.

Episodes

Ti'n un o'r pump?
2021 Jul 2435m 58s
Pleser sgwrsio efo dau o gyd-awduron y gyfres lenyddol newydd 'Y Pump' yn y bennod yma, sef Leo Drayton a Maisie Awen. Da ni'n sôn am yr Emmy's, yr ysgol ac yn hel atgofion am ein harddegau. Heb sôn am ysbrydoliaeth ein arwyddgan catchy!
Ydy hi'n gaddo camp heddiw?
2021 Jul 1735m 3s
O ystyried fod y fabulous Owain Wyn Evans yn ymuno hefo ni'r wythnos yma, mae'r rhagolygon yn darogan y bydd hon yn bennod fendigedig! Da ni'n trafod drymio, reidio motorbeics, bod yn camp a llawer mwy...
Pa 'tribe' wyt ti?
2021 Jul 1040m 37s
Twink, bear 'ta geek? Pa 'tribe' wyt ti? Be ydi 'tribe' hyd yn oed? Wel, mi fyddwn ni'n trafod hyn i gyd a mwy efo'r actor Iestyn Arwel yn y bennod yma.
Gwin coch, gwyn 'ta rosé?
2021 Jul 0342m 27s
Yr hyfryd Jalisa Andrews sy'n cadw cwmni i ni yr wythnos yma. Da ni'n cael y cyfle i'w holi am ei magwraeth, ei phlentyndod a'i hunaniaeth deurywiol. Oes yna ragdybiaethau am ddeurywioldeb? Ydyn ni'n euog o anghofio am y 'D' yn LHDTC+?
Lle ma’ Maggi?
2021 Jun 2640m 2s
O drag i fywyd i ddynion i’r Eisteddfod Genedlaethol. Dyma rai o destunau sgwrs y bennod yma efo’r amryddawn Kristoffer Hughes, sef y person tu ôl i’r frenhines drag ‘da ni i gyd yn ei hadnabod bellach - Maggi Noggi!
‘Da chi’n efeilliaid?
2021 Jun 1942m 54s
Yn y bennod yma, mi fydd Iestyn yn cael ei gyfweld ar y cyd â’i efaill, Gethin Walker-Lewis. Byddwn yn cael sgyrsiau reit amrwd am deulu, ‘dod allan’ a sut brofiad ydi o i gael brawd sydd hefyd yn hoyw.
Faint o ddilynwyr sgen ti?
2021 Jun 1237m 40s
Ma’r TikToker o fri, Ellis Lloyd Jones yn ymuno efo ni yn y bennod yma, i sgwrsio am ei gymeriadau lliwgar, perchnogi pob agwedd o’i hun ac am dynnu selfies yn Bangor.
Sut ti’n dathlu Pride?
2021 Jun 0542m 17s
Trafod mis balchder a sgwrs gyda Crash Wigley.
Gai dy lofnod di?
2021 May 2939m 30s
Straeon yr wythnos a sgwrs gyda'r actores, cyflwynydd ac ymgyrchydd Aisha-May Hunte.
Ti'n byw yn Hollywood?
2021 May 2237m 50s
Bethan Marlow sy'n cadw cwmni i ni yn y bennod yma, yr holl ffordd o Flordia! Mae hi'n ddramodydd, yn gynhyrchydd theatr ac mae ei hanesion proffesiynol yr un mor ysbrydoledig â'i rhai personol hi.