Tiedettä ja sirkushuveja - vanhojen aikojen podcast
  • Jenni Kuuliala
7 episodes
Tiedettä ja sirkushuveja – vanhojen aikojen podcastia tekevät Tampereen yliopiston antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskus Triviumin jäsenet. Podcastissa keskustellaan vanhempien aikojen historiasta eri tieteellisistä näkökulmista. Ensimmäisen kauden aiheita ovat muun muassa hirviöt, magia, ja meille niin ajankohtaiset kulkutaudit. Liikumme myös Euroopan alueen ulkopuolelle, Kolumbian alueen alkuperäiskansojen pariin. Uudet jaksot julkaistaan torstaisin. Tervetuloa mukaan! Jaksojen tekstiversiot tulevat ladattavaksi sivulle https://research.tuni.fi/trivium-fi/podcast/

Episodes

Nuoruus antiikissa ja keskiajalla
2021 Jun 2439m 50s
Podcastin ensimmäisessä jaksossa keskusteltiin lapsuudesta antiikin ja keskiajan maailmassa. Tällä kertaa perehdytään samojen keskustelijoiden voimin nuoruuteen. Mitä nuoruus oikeastaan tarkoitti esimodernina aikakautena ja millaisia elämänvaiheita nuoruuteen liittyi? Jaksossa pohditaan myös nuoruuden päättymistä ja nuoruuteen liittyviä myyttejä. Kuinka aikaisin naimisiin oikeastaan mentiinkään? Keskustelemassa ovat lapsuusjakson tavoin Sari Katajala-Peltomaa, Jenni Kuuliala ja Ville Vuolanto.
Koirankuonolaisia, jättiläisiä ja pygmejä - keskiajan hirviöiden historiaa
2021 Jun 1137m 24s
Keskiajalla maailmassa uskottiin elävän monenlaisia hirviömäisiä eläimiä, ihmisiä ja kasveja tai näiden merkillisiä yhdistelmiä. Tässä jaksossa keskustellaan hirviöiden historiallisesta kehityksestä ja merkityksestä. Miten hirviöt määriteltiin keskiajan kulttuurissa? Millaisissa asiayhteyksissä hirviöistä puhuttiin ja miten tarinat syntyivät? Miksi vääräjalkaisista hirviöistä kiisteltiin kiihkeästi ja millainen otus lohikäärme lopulta olikaan? Keskustelijoina ovat tuoreen tietokirjan Keskiajan hirviöt kirjoittaja Miikka Tamminen ja haastattelija Ville Vuolanto.
Rutto, lepra ja syfilis – esimodernit kulkutaudit
2021 Jun 0340m 54s
Viime aikoina Suomessakin on vuosikymmenten tauon jälkeen jouduttu kohtaamaan entisaikojen ihmisille niin tavallinen riesa eli pandemiaksi äitynyt kulkutauti. Vanhempien aikojen historiassa tunnetuin esimerkki pandemiasta lienee 1300-luvulla Eurooppaa ravistellut Musta surma. Se ei kuitenkaan ollut ainoa lajissaan, vaan erilaiset kulkutaudit koettelivat yhteisöjä säännöllisesti. Minkälaisia epidemioita ja pandemioita antiikissa, keskiajalla ja uuden ajan alussa oli? Entä miten yhteisöt pyrkivät kulkutaudeilta suojautumaan, ja miten niiden kanssa opittiin elämään? Keskustelussa mukana ovat Sari Katajala-Peltomaa, Jenni Kuuliala ja Ville Vuolanto.
Ihmeitä ja askeesia - keitä pyhimykset olivat?
2021 May 2735m 44s
Pyhimysten kunnioittaminen on ollut merkittävä osa uskonelämää myöhäisantiikista saakka. Mutta keitä pyhimykset oikeastaan olivat, ja mikä teki pyhimyksestä pyhän? Tässä jaksossa keskustellaan pyhinä pidettyjen miesten ja naisten taustoista sekä pyhyyden merkeistä. Mitä tarvittiin siihen, että ihmistä ryhdyttiin pitämään pyhimyksenä, tai että katolinen kirkko julisti jonkun pyhimykseksi? Entä mikä on pyhimysten merkitys nykypäivänä? Keskustelemassa ovat Ville Vuolanto, Sari Katajala-Peltomaa ja Jenni Kuuliala.
Kolumbian alueen alkuperäiskansojen toimijuus
2021 May 1932m 8s
Miten Espanjan kolonialismi vaikutti Amerikan mantereen alkuperäiskansojen elämään? Millainen prosessi siirtomaiden valloitus ja haltuunotto oli, ja mitä keinoja alkuperäiskansoilla oli vaikuttaa omaan asemaansa? Tässä jaksossa Lauri Uusitalo puhuu väitöstutkimuksestaan, jonka aiheena on siirtomaayhteiskunnan synty sekä alkuperäiskansojen toimijuus Popayánin kuvernöörikunnassa nykyisen Kolumbian alueella vuosina 1540–1615. Haastattelijana on Jenni Kuuliala.
Kiroustauluja, magiaa ja Isä meidän rukous – uskonnollisuuden rajanvetoja antiikissa
2021 May 1136m 19s
Tässä jaksossa keskustellaan magian käytöstä antiikin kulttuurissa. Ihmisillä oli tarve turvata terveys, suojautua sairauksilta ja pahalta silmältä, ennustaa tulevaa ja kirota kilpailijoita. Virallinen uskonnollisuus, religio, tarjosi tähän vain rajalliset mahdollisuudet. Ihmiset turvautuivatkin epävirallisiin rituaaleihin ja tapoihin, jotka helposti miellettiin magiaksi tai taikauskoksi (superstitio). Rajanveto oli vallankäyttöä. Podcastissa pohdimme, missä raja näiden välillä meni. Missä mielessä varhaiskristityt rukouksetkin ovat magiaa? Mukana keskustelussa ovat Sari Katajala-Peltomaa, Katariina Mustakallio ja Ville Vuolanto.
Oliko antiikin ja keskiajan lapsilla lapsuutta?
2021 May 1038m 37s
Millaista oli lapsuus antiikissa ja keskiajalla? Milloin lapsuus alkoi ja mihin se päättyi, millaista lasten elämä oli, ja miten me siitä tiedämme? Keskustelemassa aiheesta ovat Triviumin tutkijat Jenni Kuuliala, Sari Katajala-Peltomaa ja Ville Vuolanto.
More episodes may be available on the podcast’s website.