Эерэг Манлайлал
  • JCI Ulaanbaatar
1 episode
Энэ бол эерэг өөрчлөлтийг нийгэмдээ түгээсэн эерэг манлайллын тухай нэвтрүүлэг юм. Залуусын оролцоо, зөв үлгэр дуурайлал нийгэмд яагаад чухал болохыг, шүүмжлэхээс илүү оролцох, бусдыг уриалан эхлүүлэх эерэг манайлал яагаад чухал болохыг залуучуудад хүргэх зорилго бүхий энэхүү төслийг JCI Улаанбаатар салбараас санаачлан та бүхэнд хүргэж байна.

Episodes

Эерэг манлайлал подкаст 01
2021 May 0442m 5s
Энэ бол эерэг өөрчлөлтийг нийгэмдээ түгээсэн эерэг манлайлалын тухай нэвтрүүлэг юм. Залуусын оролцоо, зөв үлгэр дуурайлал нийгэмд яагаад чухал болохыг, шүүмжлэхээс илүү оролцох, бусдыг уриалан эхлүүлэх эерэг манайлал яагаад чухал болохыг залуучуудад хүргэх зорилго бүхий энэхүү төслийг JCI Улаанбаатар салбараас санаачлан та бүхэнд хүргэж байна. Нэвтрүүлгийн салхийг хагалж, БОДЬ ИНТЕРНЭШНЛ ХХК-ийн Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал, 2020 оны JCI Улаанбаатар салбар байгууллагын Ерөнхийлөгч В.Мягмаржав оролцлоо.
More episodes may be available on the podcast’s website.