Optimalizace dne

Podcast o celostním přístupu ke zdraví a propojení základních pilířů, jako je spánek, pohyb a strava a s tím spojená regenerace a psychika. Všechny tyhle pilíře se navzájem propojují, proto je důležité se věnovat na 100% každému pilíři našeho zdraví. Podcast je určen lidem, kteří chtějí vést zdravý život do svých 120ti let. :)

Visit this podcast’s website at anchor.fm/ondrej-bozdech

Search for this podcast in a podcast directory