رادیو شاهنامه
  • radioshahnameh
32 episodes
رادیو شاهنامه پادکستی است برای دوستداران شاهنامه و شاهنامه پژوهان که به شکل هفتگی منتشر می شود. سخنرانی، معرفی کتاب، نقالی، اخبار در پیوند با شاهنامه، پیام های شاهنامه پژوهان و مطالب ویژه درباره شاهنامه و شاهنامه پژوهی از بخش های رادیو شاهنامه است. گوینده این برنامه شنیداری (پادکست) فرانک خسروی و سردبیر و تهیه کننده آن کوروش جوادی است. رادیو شاهنامه در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان تهیه می شود.

Episodes

رادیو شاهنامه بخش سی ام ( خروش رستم 2)
2021 Feb 2259m 22s
رادیو شاهنامه | بخش سی ام (خروش رستم ۲) آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی   گزیده ای از رادیو شاهنامه  گوینده : فرانک خسرویسردبیر : کوروش جوادی تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان  گوینده: فرانک ‌خسروی  سردبیر: کوروش جوادی  تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان   هر هفته با  رادیو شاهنامه
رادیو شاهنامه بخش سی ام (خروش رستم)
2021 Feb 221h 2m 57s
رادیو شاهنامه | بخش سی ام (خروش رستم ۱) آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی   گزیده ای از رادیو شاهنامه  گوینده : فرانک خسرویسردبیر : کوروش جوادی تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان  گوینده: فرانک ‌خسروی  سردبیر: کوروش جوادی  تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان   هر هفته با  رادیو شاهنامه
رادیو شاهنامه بخش بیست و نهم
2021 Feb 2248m 20s
رادیو شاهنامه | بخش بیست و نهم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی   آنچه در بخش بیست و نهم رادیو شاهنامه خواهید شنید  :  سخنرانی سجاد آیدنلو در شب تبریز و شاهنامه  شاهنامه خوانی گفتار اندر ستایش امیرک منصور  معرفی کتاب داستان های شاهنامه فردوسی (نامه نامور)  نقالی طاهره بهرامی از داستان رستم و سهراب بخش سوم گوینده : فرانک خسرویسردبیر : کوروش جوادی تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان  گوینده: فرانک ‌خسروی  سردبیر: کوروش جوادی  تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان   هر هفته با  رادیو شاهنامه
رادیو شاهنامه بخش بیست و هشتم
2021 Feb 2248m 28s
رادیو شاهنامه | بخش بیست و هشتم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی   آنچه در بخش بیست و هشتم رادیو شاهنامه خواهید شنید  :  معرفی زنان شاهنامه / سودابه  پژوهش و گردآوری : سمیه ارشادی  شاهنامه خوانی / گفتار اندر داستان مهربان دوست  معرفی کتاب آذربایجان و شاهنامه اثر سجاد آیدنلو   نقالی مرجان صادقی از داستان هفت خوان رستم بخش سوم   و خبرهای در پیوند با شاهنامه  گوینده: فرانک ‌خسروی  سردبیر: کوروش جوادی  تهیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان   هر هفته با  رادیو شاهنامه
رادیو شاهنامه بخش بیست و هفتم
2021 Feb 2038m 54s
رادیو شاهنامه | بخش بیست و هفتم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی   آنچه در بخش بیست و هفتم رادیو شاهنامه خواهید شنید  :  معرفی زنان شاهنامه / سیندخت  پژوهش و گردآوری : سمیه ارشادی  شاهنامه خوانی / گفتار اندر داستان ابومنصور دقیقی   معرفی کتاب آرش کمانگیر | جای خالی داستان آرش در شاهنامه اثر ساقی گازرانی    نقالی طاهره بهرامی از داستان رستم و سهراب بخش دوم   و خبرهای در پیوند با شاهنامه  گوینده: فرانک ‌خسروی  سردبیر: کوروش جوادی  تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان   هر هفته با  رادیو شاهنامه
رادیو شاهنامه بخش بیست و ششم
2021 Feb 2043m 24s
رادیو شاهنامه | بخش بیست و ششمآوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی  آنچه در بخش بیست و ششم رادیو شاهنامه خواهید شنید  :  سخنرانی عزت الله فولادوند (خرد و آزادی دو گوهر کمیاب) شاهنامه خوانی گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه معرفی کتاب واج شناسی شاهنامه اثر جلال خالقی مطلق نقالی مرجان صادقی از هفت خوان رستم (بخش دوم) شاهنامه خوانی نوربخش احمدزاده  گوینده: فرانک ‌خسروی  سردبیر: کوروش جوادی  تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان   هر هفته با  رادیو شاهنامه
رادیو شاهنامه بخش بیست و پنجم
2021 Feb 2041m 49s
رادیو شاهنامه | بخش بیست و پنجم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی   آنچه در بخش بیست و پنجم رادیو شاهنامه خواهید شنید  :  لشکرکشی پیرطوس سروده علیرضا شجاع پور  شاهنامه خوانی گفتار اندر ستایش پیغامبر  آخر شاهنامه سروده مهدی اخوان ثالث  نقالی طاهره بهرامی از داستان رستم و سهراب (بخش نخست) معرفی کتاب نگارگری شاهنامه اثر مینا مختاریان  گوینده: فرانک ‌خسروی  سردبیر: کوروش جوادی  تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان   هر هفته با  رادیو شاهنامه
رادیو شاهنامه بخش بیست و چهارم
2021 Feb 2036m 12s
رادیو شاهنامه | بخش بیست و چهارم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی   آنچه در بخش بیست و چهارم رادیو شاهنامه خواهید شنید  :  ققنوس تازه ترین چکامه هما ارژنگی  شاهنامه خوانی / گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه  نقالی مرجان صادقی از داستان هفت خوان رستم  سخنرانی شاهین فرهت خالق سمفونی فردوسی در آیین سپاس رستم   به همراه بخشی از سمفونی فردوسی اثر شاهین فرهت  گوینده: فرانک ‌خسروی  سردبیر: کوروش جوادی  تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان   هر هفته با  رادیو شاهنامه
رادیو شاهنامه بخش بیست و سوم
2021 Feb 2029m 21s
رادیو شاهنامه | بخش بیست و سوم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی   آنچه در بخش بیست و سوم رادیو شاهنامه خواهید شنید  :  شاهنامه ؛ فراتر از رمان و جغرافیا / قدمعلی سرامی   معرفی زنان شاهنامه / رودابه  پژوهش و گردآوری : سمیه ارشادی  منش ایرانی / تورج دریایی   معرفی کتاب سنجش منابع تاريخی شاهنامه در پادشاهی خسرو انوشيرواناثر فرزين غفوری  گوینده: فرانک ‌خسروی  سردبیر: کوروش جوادی  تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان   هر هفته با  رادیو شاهنامه
رادیو شاهنامه بخش بیست و دوم
2021 Feb 2027m 8s
رادیو شاهنامه | بخش بیست و دوم آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی   آنچه در بخش بیست و دوم خواهید شنید:  معرفی زنان شاهنامه | دختر ایرج  معرفی کتاب شاهنامه از دیدگاه روانشناسی تحلیلی یونگ   شاهنامه خوانی /  گفتار اندر آفرینش مردم   و خبرهای در پیوند با شاهنامه   گوینده: فرانک ‌خسروی  سردبیر: کوروش جوادی  تهیه شده در استودیو  باشگاه شاهنامه پژوهان   هر هفته با  رادیو شاهنامه