• Coach West
4 episodes
10K Creator Series Presents , Talk with Coach West

Episodes

HI KIDS EP:4 ฝึกเด็กให้มีวินัย
2021 Jan 3111m 3s
ไม้เรียวตีเด็กไม่ตาย แต่วินัย...หากขาดแล้ว โตขึ้นเขาจะตาย
HI KIDS EP:3 คิดแบบผู้ใหญ่...หัวใจเป็นเด็ก
2021 Jan 186m 57s
ทำอย่างไร? จะให้หัวใจเราเป็นเด็ก และมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่คิดอะไรอยู่ หัวใจเด็กเป็นแบบไหน พบกับ10TALK กับโค้ชเวสต์
HI KIDS EP:2 ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ชีวิตสำเร็จ!
2021 Jan 069m 25s
หลายคนไม่รู้เป้าหมายชีวิตตัวเอง หลายคนวนเวียนกับสิ่งที่ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง จนเติบโตขึ้น...แล้วไม่รู้จักแม้กระทั่งสิ่งที่ชอบ ทำอย่างไรให้เราเข้าใจถึงเป้าหมาย
Hi Kids EP:1 เมื่อถูกถาม...โตขึ้นอยากเป็นอะไร?
2021 Jan 0424m 7s
เมื่อเด็กถูกถาม...โตขึ้นอยากเป็นอะไร?
More episodes may be available on the podcast’s website.