Book Borrow Podcast
  • Nuttapol Chasakulpanyo
37 episodes
1 คนอ่าน 100 คนรู้ แบ่งปันสิ่งดี ๆ ไปด้วยกัน ผ่านการอ่านหนังสือ

Episodes

BB37 ด้านมืดของการมองโลกในแง่ดี
2021 Mar 015m 38s
การมองโลกในแง่ดีทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่ดี อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ยังได้เปิดเผยมุมมองของการมองโลกในแง่ดีมากเกินไปซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้อีกด้วย เรื่องราวจะเป็นอย่างไร เรามาฟังไปพร้อม ๆ กันใน EP นี้ครับ
BB36 เมื่อเราวางแผนง่ายเกินจริง
2021 Feb 286m 16s
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความเป็นจริงนั้นยากกว่าแผนที่เราวางไว้ มาฟังไปพร้อม ๆ กันใน EP นี้
BB35 สัญชาตญาณที่เชื่อถือได้
2021 Feb 257m 18s
หลาย EP ที่ผ่านมาผมได้พูดไปว่าสัญชาตญาณของเรามักจะเชื่อถือไม่ได้ แต่ใน EP นี้ผมได้พูดถึงอีกมุมหนึ่งของสัญชาตญาณที่สามารถชื่อถือได้ครับ ลองไปฟังกัน
BB34 ผู้เชี่ยวชาญก็พลาดได้เหมือนกัน
2021 Feb 246m 2s
การประเมินด้วยผู้เชี่ยวชาญกับการประเมินโดยใช้สูตรคำนวณแตกต่างกันอย่างไร เรามาฟังกันใน EP นี้
BB33 ฉันรู้มาตั้งแต่แรกแล้ว
2021 Feb 235m 16s
เมื่อมีเหตุการณ์ใดก็ตามเกิดขึ้น แม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไง สุดท้ายเราก็จะสามารถสร้างความเชื่อมโยง และหาเหตุผลที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น เราเรียกอคติแบบนี้ว่า Hindsight Bias เราลองมาฟังกันว่าอคติแบบนี้ส่งผลเสียได้อย่างไรบ้าง
BB32 ยิ่งน้อยยิ่งดี
2021 Feb 224m 51s
ยิ่งเรามีข้อมูลน้อยเท่าไร เรายิ่งจะสร้างความเชื่อมโยงจากข้อมูลที่เรามีได้ง่ายมากเท่านั้น แต่บางทีมันก็ทำให้เราประเมินเหตุการณ์ต่าง ๆ ผิดเพี้ยนจากสิ่งที่ควรจะเป็นจริง ๆ ได้เหมือนกัน
BB31 ด้านดีของการเหมารวม
2021 Feb 216m 22s
การสร้างภาพลักษณ์แบบเหมารวมขึ้นมาในหัวเป็นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะในบางสถานการณ์เราอาจจะเห็นข้อมูลเพียงส่วนหนึ่งก็ได้ อย่างไรก็ตาม การเหมารวมก็มีข้อดีอยู่เหมือนกัน ลองฟังไปพร้อมๆ กันใน EP นี้
BB30 เมื่อสัญชาตญาณเชื่อถือไม่ได้
2021 Feb 185m 27s
บ่อยครั้งที่เรามักจะเชื่อในสัญชาตญาณมากกว่าตัวเลขซึ่งเป็นหลักเหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่า มาลองฟังตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นอย่างนั้นไปด้วยกันใน EP นี้
BB29 อุบัติเหตุเกิดบ่อยกว่าที่เราเห็น
2021 Feb 176m 30s
เรามักจะเชื่อในข้อมูลที่หาได้ง่าย และบางทีมันก็ทำให้เรากลัวเกินเหตุ จนลืมคิดถึงตัวเลข สถิติ และความน่าจะเป็น ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ควรเอามาร่วมคิดด้วย
BB28 จำกัดจำนวน 10 ชิ้นต่อคน!
2021 Feb 167m 42s
เวลาเห็นป้ายแบบนี้ทีไร เราก็ชอบซื้อเยอะเกินจำเป็นทุกที เรามาฟังเบื้องหลังทางจิตวิทยาของกลยุทธ์การตลาดแบบนี้กันครับ