Prekener av Pater Egil Mogstad
  • St.Augustins Bekjennelser
6 episodes
Prekener ved sogneprest p.Egil Mogstad i St.Olav katolske Domsogn i Trondheim

Episodes

6.søndag i det allminnelig kirkeår
2021 Feb 159m 45s
p.Egil Mogstad preken fra høymessen 14.2.2021, 6.søndag i det allminnelig kirkeår
5.søndag i det allminnelig kirkeår
2021 Feb 0711m 37s
p.Egil Mogstad preken fra høymessen 7.2.2021, 5.søndag i det allminnelig kirkeår
Kyndelsmesse - Herrens fremstilling i templet
2021 Feb 038m 10s
p.Egil Mogstad preken under kyndelsmesse - Herrens fremstilling i templet i St.Olav katolske Domsogn i Trondheim 2.2.2021
4 Søndag i det allminnelig Kirkeår
2021 Feb 019m 11s
Pater Egil Mogtad preken under høymesse 31.1.2021, 4.søndag i det allminnelige Kirkeår.
Rekvimmesse for p.Heinz-Josef Catrein
2021 Jan 295m 59s
Preken til p.Egil Mogstad under rekvimmesse for p.Heinz-Josef Catrein 29.1.2021
Hellige Eystein av Nidaros - erkebiskop og kirkebygger
2021 Jan 279m 38s
P.Egil Mogstad sin preken under Høymesse for den hellige Eystein av Nidaros - erkebiskop og kirkebygger 26.1.2021 i St.Olav katolske Domsogn