מעגלי תקשור עם סוראן
  • Shay Garbarz
219 episodes
מעגלי תקשור עם סוראן, יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. המעגלים כוללים הרצאה, וכן שאלות ותשובות. פרטים על הוראתו של סוראן - באתר http://suran.co.il כל הזכויות שמורות לשי גרברז© Suran - talks channeled by Shay Garbarz

Episodes

להתקדם במדרגות ההצלחה בתקופת הקארמה המהירה - 2020
2020 Dec 091h 24m 48s
סוראן הוא יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. זוהי הקלטת מעגל חי בנוכחות תלמידים, הכוללת הרצאה וכן שאלות ותשובות.
אנרגיה גברית - בוני הגשרים לעולם חדש - 2020
2020 Nov 111h 28m 15s
סוראן הוא יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. זוהי הקלטת מעגל חי בנוכחות תלמידים, הכוללת הרצאה וכן שאלות ותשובות.פרטים על הוראתו של סוראן - באתר:http://suran.co.il כל הזכויות שמורות לשי גרברז ©
שאלות ותשובות 2020- 2020
2020 Oct 201h 39m 12s
סוראן הוא יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. זוהי הקלטת מעגל חי בנוכחות תלמידים, הכוללת הרצאה וכן שאלות ותשובות.פרטים על הוראתו של סוראן - באתר:http://suran.co.il כל הזכויות שמורות לשי גרברז ©
סוראן - קורונה - התכנסות והתבוננות רוחנית בעידן המודרני - 2020
2020 Sep 281h 27m 33s
סוראן הוא יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. זוהי הקלטת מעגל חי בנוכחות תלמידים, הכוללת הרצאה וכן שאלות ותשובות.פרטים על הוראתו של סוראן - באתר:http://suran.co.il כל הזכויות שמורות לשי גרברז ©
עזרה לזולת 1 - 2020
2020 Aug 111h 27m 49s
סוראן הוא יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. זוהי הקלטת מעגל חי בנוכחות תלמידים, הכוללת הרצאה וכן שאלות ותשובות.פרטים על הוראתו של סוראן - באתר:http://suran.co.il כל הזכויות שמורות לשי גרברז ©
זוגיות והורות - לצלוח את האתגר - 2020
2020 Jul 071h 15m 17s
סוראן הוא יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. זוהי הקלטת מעגל חי בנוכחות תלמידים, הכוללת הרצאה וכן שאלות ותשובות.פרטים על הוראתו של סוראן - באתר:http://suran.co.il כל הזכויות שמורות לשי גרברז ©
וובינר - ההצטרפות לתנועת האור - 2020
2020 Jun 161h 28m 27s
סוראן הוא יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. זוהי הקלטת מעגל חי בנוכחות תלמידים, הכוללת הרצאה וכן שאלות ותשובות.פרטים על הוראתו של סוראן - באתר:http://suran.co.il כל הזכויות שמורות לשי גרברז ©
וובינר - הבחירה הנשמתית באהבה חד מינית - 2020
2020 May 251h 22m 38s
סוראן הוא יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. זוהי הקלטת מעגל חי בנוכחות תלמידים, הכוללת הרצאה וכן שאלות ותשובות.פרטים על הוראתו של סוראן - באתר:http://suran.co.il כל הזכויות שמורות לשי גרברז ©
וובינר - היו עצמכם - שינוי העולם - 2020
2020 Apr 291h 38m 30s
סוראן הוא יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. זוהי הקלטת מעגל חי בנוכחות תלמידים, הכוללת הרצאה וכן שאלות ותשובות.פרטים על הוראתו של סוראן - באתר:http://suran.co.il כל הזכויות שמורות לשי גרברז ©
וובינר - הקורונה כסדנה לאהבה ולהתקרבות - 2020
2020 Mar 311h 39m 45s
סוראן הוא יישות המתוקשרת ע"י המתקשר שי גרברז. זוהי הקלטת מעגל חי בנוכחות תלמידים, הכוללת הרצאה וכן שאלות ותשובות.פרטים על הוראתו של סוראן - באתר:http://suran.co.il כל הזכויות שמורות לשי גרברז ©