ECS Podcast By CCI with AjarnOoySP
  • AjOoySP
2 episodes
รายการเสริมสร้างผู้รับใช้ให้เป็นเหมือนพระคริสต์ กับ อาจารย์อ้อย เอสพี

Episodes

EP#01 ชีวิตฝ่ายวิญญาณคืออะไร?
2020 Jul 146m 26s
รายการ "เสริมสร้างผู้รับใช้ให้เป็นเหมือนพระคริสต์" ECS Podcast By CCI กับ อาจารย์อ้อย เอสพี
EP#02 ชีวิตฝ่ายวิญญาณของฉันเป็นแบบไหน?
2020 Jul 137m 56s
ECS Podcast By CCI รายการ "เสริมสร้างผู้รับใช้ให้เป็นเหมือนพระคริสต์" กับ อาจารย์อ้อย เอสพี