Binisaya nga tulumanon
  • Bai Maloy
4 episodes
Maka hatag ug inspirasyon ug kalingawan sa mga kaigsoonan nga naa sa lagyu nga dapit ug maka hupay sa ilang kamingaw.

Episodes

Episode#4 WORRY
2020 Aug 2217m 31s
lain nasad nga topic sa atong panag uban uban mga kahigalaan. Enjoy listening and I hope this would help.
Episode #3 Panultihon katorse
2020 Aug 1318m 2s
Background music https://www.fesliyanstudios.com
Ang tinuod nga agianan
2020 Aug 0814m 34s
Mao kini ang kamatuuran nga adunay sakto nga agianan sa atong kinabuhi. Unsa kini? hibaw.i higala.
Nganong podcast
2020 Aug 0711m 55s
Daghan kitag mga kaigsoonan nga bisaya nga naa nas laing nasud. Gusto ko nga mag connect kita pinaagi niini. Ikaduha, gusto kong makadasig sa mga tawo ug mag hatag ug ingaw sa mga gipang mingaw sa ilang yutang natawhan.