ความสัมพันธ์ 101
  • Tinder Thailand
2 episodes
คสพ 101 #FindYourBetterMatch

Episodes

[คสพ 101] Kayavine x Tinder
2020 Jul 1111m 2s
“คสพ 101 by Tinder” ตอน Situationship นิยามความสัมพันธ์รูปแบบใหม่: Kay Kayavine (เค เลิศสิทธิชัย)
[คสพ 101] Supanaree x Tinder
2020 Jul 116m 46s
กฎการเคลื่อนใจ มุ้ปอรกี่ที ก็ Strong ถ้าจุดที่อยู่มันไม่มีความสุขแล้ว ก็แค่มุ้ปอร (Move on) #FindYourBetterMatch