مدیران ایران
  • مدیران ایران
96 episodes
ما پادکست‌هایی که به فضای مدیریت مربوطه و به کسب‌وکارها کمک می‌کنه تا رشد بیشتری داشته باشند رو منتشر می‌کنیم. ما برای توسعه فردی و توسعه حرفه ای مطالبی ارزشمند را تقدیم تان خواهیم کرد.

Episodes

12- هدایایی برای دیسک
2020 Apr 251m 17s
به کمک متد جهانی دیسک (DISC)، میشه خودمون و دیگران رو بهتر شناخت و ارتباطات بهتری با دیگران برقرار کرد.
چطور آموزش سازمانی موثرتری داشته باشیم؟
2020 Apr 129m 42s
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی
2020 Apr 123m 35s
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
استاد مهربان و رویکرد سیستمی
2020 Apr 125m 23s
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
ایجاد شفافیت در فرهنگ کاری
2020 Apr 123m 22s
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
10مهارت برتر که آموزش آن تا سال 2020 نیاز است
2020 Apr 125m 24s
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
مهارتی که همه ما نیاز داریم
2020 Apr 1212m 14s
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
نظریه یادگیری سازمانی چیست؟
2020 Apr 126m 24s
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
مدرک گرایی
2020 Apr 122m 11s
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!
محیط کاری ایده آل
2020 Apr 124m 48s
اگر آموزش مهارت‌های جدید برایتان مهم است، این پادکست می‌تواند حرف‌هایی برایتان داشته باشد!