Biblia Audio Stary Testament
  • Uczeń Jezusa
39 episodes
Biblia Audio Stary Testament

Episodes

Księga Malachiasza
2019 Nov 3013m 21s
Księga Malachiasza
Księga Zachariasza
2019 Nov 3045m 36s
Księga Zachariasza
Księga Aggeusza
2019 Nov 308m 25s
Księga Aggeusza
Księga Sofoniasza
2019 Nov 3012m 5s
Księga Sofoniasza
Księga Habakuka
2019 Nov 3011m 22s
Księga Habakuka
Księga Nahuma
2019 Nov 309m 29s
Księga Nahuma
Księga Micheasza
2019 Nov 3023m 14s
Księga Micheasza
Księga Jonasza
2019 Nov 309m 49s
Księga Jonasza
Księga Abdiasza
2019 Nov 304m 50s
Księga Abdiasza
Księga Amosa
2019 Nov 3029m 59s
Księga Amosa