T'Cher Zip

Ang podcast na ito ay naglalaman ng mga personal na karanasan ng isang ordinaryong dalagang maraming gustong sabihin subalit walang makausap. Mga karanasan sa buhay, trabaho, at buhay pag-ibig. Totoong kwento at mga pangyayari. Ang Pinoy Big Brother podcast edition. πŸ˜…

Visit this podcast’s website at anchor.fm/zippertcher

Search for this podcast in a podcast directory